.

International Security Assistence Force

ISAF kontingent je uskupení jednotek zabívající se military airsoftem. Jedná se o přesné imitování asociace, která díky vojenských sil celého světa, vypomáhá krizové situaci v Afgánistánu.


Za využití airsoftu, se dostáváme a pořádáme veliké akce, které simulují konflikty v různých provincií a městech. Naše primární zaměření je moderní doba let 2008-2009, jak po ústrojové, zbrojové i technické stránce.


Do našeho kontingentu se může přidat každá jednotka, které splňuje kompetenci moderního odboje v Afgánistánu. Pod naše křídla spadají jednotky z celé České republiky, se zaměřením na různorodé vojenské útvary. Od podzimu 2008 se stal vlajkovým týmem 1st Cavalry Division. Hlavním zázemím pro ISAF jsou západní Čechy, resp. Karlovarský kraj a široké okolí.


(Toto neni politická stránka)


________


ISAF contingent is a cluster of units engaged in military airsoft. It is an exact imitation association with the military forces around the world, helped by the crisis in Afghanistan.

Using airsoft, we get a great organizing events that simulate conflicts in various provinces and cities. Our primary focus is the modern period of years 2008-2009, as the material, firearms and technically.

Our contingent can join any unit that meets the competence of the modern resistance in Afghanistan. Come under our wing units from the Czech Republic, focusing on the various military services. Since autumn 2008 became the flagship team of 1st Cavalry Division. The main background for the ISAF West Bohemia, respectively. Karlovy Vary region and surroundings.

(This isn't a political page)

(více)
01.03.2010 | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se